Werkwijze

Hier worden allerlei methodieken, visieteksten, ideeën, … verzameld waarmee je aan de slag kan om herstelgericht te werken.

 

De verschillende methodieken zijn ondergebracht in een aantal categorieën om het zoeken te vereenvoudigen.

Als eerste worden de methodieken opgedeeld volgens de leeftijd van de jongeren waarvoor ze bestemd zijn. Dit gaat van -6 jarigen tot +18 jarigen.

Vervolgens bestaat er een indeling naargelang de soort methodiek. De vijf categorieën zijn:

  1. om herstelvaardigheden ontwikkelen
  2. om samen met de jongere stil te staan
  3. om het goed te maken
  4. om te reflecteren met collega’s
  5. om herstelbeleid te ontwikkelen

Als laatste kan je ook aangeven welk sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau de jongeren hebben waarvoor je een methodiek zoekt, dit gaat van ‘laag’ tot ‘hoog’.

 

Door categorieën te filteren, krijg je methodieken te zien die aansluiten bij wat je zoekt.

Onder elke titel staat kort aangegeven waarover de methodiek gaat. Wanneer je op de titel klikt, krijg je een fiche waar de methodiek verder wordt uitgediept. Onderaan deze fiche vind je eventuele bijlages terug waar je verder mee aan de slag kan.

 

Aarzel niet om ons te contacteren met je vragen, opmerkingen of ideeën: info@sorrybox.be