Wie zijn we?

De Sorrybox ontstond in 2014 door een samenwerking tussen MPC Terbank en Link in de Kabel en met de steun van Lions Club Leuven. De webapplicatie van de Sorrybrief is het meest populair en werd al duizenden malen gebruikt over gans Vlaanderen. In een dropbox verzamelden we methodieken die helpen bij het herstelgericht werken binnen hulpverlening of onderwijs.


Op initiatief van ICOBA en onder impuls van een Incentive Online hulpverlening voor Welzijn en gezondheid riepen we begeleiders en leerkrachten op om de sorrybox aan te vullen met herstelgerichte praktijken. Praktijken die ze zelf ontwikkelden of waar ze gebruik van maken. Steunpunt Jeugdhulp zette mee haar schouders onder het project.

 

De stuurgroep Sorrybox 2.O bestond uit volgende bevlogen deelnemers:

• Voor MPC Terbank: Eric Beke, Liesbeth Dhaenens
• Voor ICOBA: Katrijn Ossaer, Wouter Bollen
• Voor Steunpunt Jeugdhulp: Lieve Balcaen

De technische realisatie kwam er in samenwerking met:
Serendipity.be
Link in de Kabel

Met steun van Lions Club Leuven en Flanders Care - Incentive Online hulpverlening voor Welzijn en gezondheid.

Met veel dank aan de organisaties die input leverden en Sorrybox 2.0 testten (met bijzondere dank aan Ligand) en aan knooppuntonline voor de ondersteuning.

Contact: info@sorrybox.be