Dropbox met schoolvervangende opdrachten

Soms heb je dingen gedaan waardoor je schoolwerk moet maken. Of je bent geschorst op school en je moet taken maken.

Je begeleider of ouder kan dan gratis toegang vragen tot een grote verzameling met schooltaken door een mailtje te sturen naar info@sorrybox.be.

Een overzicht van de schoolse opdrachten vind je hier:

mappenstructuur schoolvervangende opdrachten.jpg

 

 

Dropbox SCHOOLWERK