Videokanaal

Op het videokanaal van de Sorrybox staan een aantal filmpjes die herstel toelichten of een aantal herstelmethodieken uit de Sorrybox illustreren.

 

Videokanaal

 

Sorrybox maakte een interactieve film over cyberpesten, Bekijk de trailer:

Twee filmpjes lichten herstel verder toe:

Een aantal andere filmpjes zoomen in op een aantal aspecten van Nieuwe Autoriteit/ Geweldloos Verzet (zie ook methodiek).

Verder zijn er filmpjes die een aantal methodieken illustreren (zie ook in overzicht van methodieken):